تماس با مشاوره

قهوه میکس ویژه آقای اسپرسو
قهوه میکس ویژه آقای اسپرسو

وزن از: ۲۵۰ گرم گونه: ترکیبی شیوه‌ی دم‌آوری پیشنهادی: کلیه‌ی روش‌ها

239,000
تومان
قهوه ترکیبی ۹۰-۱۰ برزیل
قهوه ترکیبی ۹۰-۱۰ برزیل

وزن از: ۲۵۰ گرم - گونه: ۹۰٪ عربیکا و ۱۰٪ روبوستا - شیوه‌ی دم‌آوری پیشنهادی: اسپرسو و دمی

220,000
تومان
قهوه ترکیبی ۸۰-۲۰ برزیل
قهوه ترکیبی ۸۰-۲۰ برزیل

وزن از: ۲۵۰ گرم - گونه: ۸۰٪ عربیکا و ۲۰٪ روبوستا - شیوه‌ی دم‌آوری پیشنهادی: اسپرسو و دمی

210,000
تومان
قهوه ترکیبی ۷۰-۳۰ برزیل
قهوه ترکیبی ۷۰-۳۰ برزیل

۲۵۰ گرم - گونه: ۷۰٪ عربیکا و ۳۰٪ روبوستا - شیوه‌ی دم‌آوری پیشنهادی: اسپرسو و دمی

195,000
تومان
قهوه ترکیبی ۶۰-۴۰ برزیل
قهوه ترکیبی ۶۰-۴۰ برزیل

وزن از: ۲۵۰ گرم - گونه: ۶۰٪ عربیکا و ۴۰٪ روبوستا - شیوه‌ی دم‌آوری پیشنهادی: اسپرسو و دمی

217,000
تومان
قهوه ترکیبی ۵۰-۵۰ برزیل
قهوه ترکیبی ۵۰-۵۰ برزیل

وزن از: ۲۵۰ گرم - گونه: ۵۰٪ عربیکا و ۵۰٪ روبوستا - شیوه‌ی دم‌آوری پیشنهادی: اسپرسو و دمی

239,000
تومان
قهوه ترکیبی ۴۰-۶۰ برزیل
قهوه ترکیبی ۴۰-۶۰ برزیل

وزن از: ۲۵۰ گرم - گونه: ۴۰٪ عربیکا و ۶۰٪ روبوستا - شیوه‌ی دم‌آوری پیشنهادی: اسپرسو و دمی

199,000
تومان
قهوه ترکیبی ۳۰-۷۰ برزیل
قهوه ترکیبی ۳۰-۷۰ برزیل

وزن از: ۲۵۰ گرم - گونه: ۳۰٪ عربیکا و ۷۰٪ روبوستا - شیوه‌ی دم‌آوری پیشنهادی: اسپرسو و دمی

205,000
تومان
قهوه ترکیبی ۱۰-۹۰ برزیل
قهوه ترکیبی ۱۰-۹۰ برزیل

۲۵۰ گرم - گونه: ۱۰٪ عربیکا و ۹۰٪ روبوستا - شیوه‌ی دم‌آوری پیشنهادی: اسپرسو و دمی

179,000
تومان
قهوه ترکیبی ۲۰-۸۰ برزیل
قهوه ترکیبی ۲۰-۸۰ برزیل

وزن از: ۲۵۰ گرم - گونه: ۲۰٪ عربیکا و ۸۰٪ روبوستا - شیوه‌ی دم‌آوری پیشنهادی: اسپرسو و دمی

189,000
تومان
قهوه ترکیبی سیدامو اتیوپی
قهوه ترکیبی سیدامو اتیوپی

وزن از: 250 گرم - گونه: ۳۰٪ عربیکا و ۷۰٪ روبوستا - شیوه‌ی دم‌آوری پیشنهادی: اسپرسو و دمی

255,000
تومان
قهوه ترکیبی فول کافئین آسیایی
قهوه ترکیبی فول کافئین آسیایی

وزن از: 250 گرم - گونه: ۱۰۰٪ روبوستا - شیوه‌ی دم‌آوری پیشنهادی: اسپرسو و دمی

159,000
تومان
قهوه ترکیبی سوپر کرما
قهوه ترکیبی سوپر کرما

خرید اینترنتی قهوه ترکیبی سوپر کرما با بهترین کیفیت و امکان مقایسه قیمت قهوه ترکیبی سوپر کرما در فروشگاه اینترنتی آقای اسپرسو

185,000
تومان
قهوه ترکیبی رناسیمنتو کلمبیا
قهوه ترکیبی رناسیمنتو کلمبیا

خرید اینترنتی قهوه ترکیبی رناسیمنتو کلمبیا با بهترین کیفیت و امکان مقایسه قیمت قهوه ترکیبی رناسیمنتو کلمبیا در فروشگاه اینترنتی آقای اسپرسو

305,000
تومان
قهوه ترکیبی کنیا AA
قهوه ترکیبی کنیا AA

خرید اینترنتی قهوه ترکیبی کنیا AA با بهترین کیفیت و امکان مقایسه قیمت قهوه ترکیبی کنیا AA در فروشگاه اینترنتی آقای اسپرسو

255,000
تومان
قهوه ترکیبی السالوادور
قهوه ترکیبی السالوادور

خرید اینترنتی قهوه ترکیبی السالوادور با بهترین کیفیت و امکان مقایسه قیمت قهوه ترکیبی السالوادور در فروشگاه اینترنتی آقای اسپرسو

255,000
تومان
قهوه ترکیبی هندوراس
قهوه ترکیبی هندوراس

خرید اینترنتی قهوه ترکیبی هندوراس با بهترین کیفیت و امکان مقایسه قیمت قهوه ترکیبی هندوراس در فروشگاه اینترنتی آقای اسپرسو

249,000
تومان
قهوه ترکیبی سوپریمو کلمبیا دارک
قهوه ترکیبی سوپریمو کلمبیا دارک

خرید اینترنتی قهوه ترکیبی سوپریمو کلمبیا دارک با بهترین کیفیت و امکان مقایسه قیمت قهوه ترکیبی سوپریمو کلمبیا دارک در فروشگاه اینترنتی آقای اسپرسو

235,000
تومان
قهوه ترکیبی سوپریمو کلمبیا مدیوم
قهوه ترکیبی سوپریمو کلمبیا مدیوم

خرید اینترنتی قهوه ترکیبی سوپریمو مدیوم دارک با بهترین کیفیت و امکان مقایسه قیمت قهوه ترکیبی سوپریمو کلمبیا مدیوم در فروشگاه اینترنتی آقای اسپرسو

229,000
تومان
قهوه ترکیبی اوگاندا دارک
قهوه ترکیبی اوگاندا دارک

خرید اینترنتی قهوه ترکیبی اوگاندا دارک با بهترین کیفیت و امکان مقایسه قیمت قهوه ترکیبی اوگاندا دارک در فروشگاه اینترنتی آقای اسپرسو

190,000
تومان