تماس با مشاوره

پودرھای خوراکی

پودرھای خوراکی
پودر چای ماسالا رژیمی
پودر چای ماسالا رژیمی

وزن از: ۵۰۰ گرم - نوع محصول: چای ماسالا - شیوه‌ی تهیه‌ی پیشنهادی: ترکیب با شیر

259,000
تومان
پودر چای ماسالا ویژه
پودر چای ماسالا ویژه

وزن از: ۵۰۰ گرم - نوع محصول: چای ماسالا - شیوه‌ی تهیه‌ی پیشنهادی: ترکیب با شیر

229,000
تومان
پودر هات چاکلت کلاسیک
پودر هات چاکلت کلاسیک

وزن از: ۵۰۰ گرم - نوع محصول: هات چاکلت - شیوه‌ی تهیه‌ی پیشنهادی: ترکیب با شیر

282,000
تومان
پودر هات چاکلت نارگیلی
پودر هات چاکلت نارگیلی

وزن از: ۵۰۰ گرم - نوع محصول: هات چاکلت - شیوه‌ی تهیه‌ی پیشنهادی: ترکیب با شیر

312,000
تومان
پودر هات چاکلت بادام زمینی
پودر هات چاکلت بادام زمینی

وزن از: ۵۰۰ گرم - نوع محصول: هات چاکلت - شیوه‌ی تهیه‌ی پیشنهادی: ترکیب با شیر

307,000
تومان
پودر هات چاکلت تیرامیسو
پودر هات چاکلت تیرامیسو

وزن از: ۵۰۰ گرم - نوع محصول: هات چاکلت - شیوه‌ی تهیه‌ی پیشنهادی: ترکیب با شیر

315,000
تومان
پودر هات چاکلت فندقی
پودر هات چاکلت فندقی

وزن از: ۵۰۰ گرم - نوع محصول: هات چاکلت - شیوه‌ی تهیه‌ی پیشنهادی: ترکیب با شیر

310,000
تومان